Det här är Mötesplats SM-veckan i Luleå/Boden

Mötesplats SM-veckan är en del av SM-veckan och en arena för föreläsningar och intressanta träffar inom olika områden, med start redan under hösten 2023 och ända fram till SM-veckan i mars 2024.

Mötesplats SM-veckan i Luleå/Boden är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Norrbotten, Luleå kommun och Boden kommun.


Inför SM-veckan

Onsdag 13 mars

Idrottsrörelsens betydelse i samhällsomvandlingen

Ett seminarium om idrottsrörelsens och ungas förutsättningar att vara starka medspelare i den pågående samhällsomvandlingen. Kairos Future presenterar en ny rapport som utforskar hur idrotten kan bidra till ett attraktivt Norrbotten, där människor vill bo, leva och arbeta. Något som gynnar både näringslivet och samhället i stort och som stärker ungas framtidstro. Presentationen följs av panelsamtal.

Tid: Onsdag 13 mars 13:15-16:30
Plats: Kulturens Hus i Luleå (Lilla salen)
Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner i offentlig sektor, näringslivet, idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund och övriga intresserade.

Se seminariet live här


Under SM-veckan

Torsdag 21 mars

Evenemang en viktig del av Norrbottens framtid

Ta del av insikter och slutsatser från Region Norrbottens nya förstudie om regionalt evenemangssamarbete.  Jenny Hakeberg från Lyssnen Kommunikation presenterar rapporten som kommer att ligga till grund för spännande, insiktsfulla och utmanande samtal under dagen – om förstudiens olika delar och vad som blir nästa steg.

Tid: Torsdag 21 mars 10:00-16:00
Plats: Fullmäktigesalen i Boden
Målgrupp: Professionella och ideella aktörer samt offentlig sektor i Norrbotten som är intresserade av evenemang eller arrangörskap på strategisk eller operativ nivå.

Läs mer och anmäl dig här

Anmäl dig senast 10 mars

 

 


Genomförda aktiviteter