Discgolfens princip är enkel; att spela en discgolf-bana med så få kast som möjligt.

Så går det till

Discgolfens princip är enkel; att spela en discgolf-bana med så få kast som möjligt. Det handlar om att kontrollera en discs flykt mot banans hinder och svårigheter.

En bana består av 9 eller 18 hål. Ett hål är avslutat då discen har hamnat i korgen på ett kedjehål. Detta är en metallställning bestående av en rund korg och kedjor som hänger ovanför korgen. Kedjorna bromsar upp discen och låter discen falla ner i korgen. Banans svårigheter består av hålens längd, hinder i form av träd och buskar samt höjdskillnader.

Fakta

Det finns drygt 200 discgolfbanor i Sverige lokaliserade i park-, ängs- eller skogsmark. Några av banorna är betalbanor och av dessa är Järva Discgolf Park i Stockholm och Discgolf Terminalen i Skellefteå de mest professionellt anlagda och skötta banorna med internationellt anseende.

Visste du att…

…discgolf idag är en av de snabbast växande idrotterna?