Street skateboard innebär skateboardåkning i gatumiljö. I tävlingssammanhang sker åkningen i skateparker som efterliknar gatumijöer med bland annat trappor, räcken och bänkar som vanliga hinder.

Så går det till 

I tävlingen har åkarna har en begränsad tid på sig att göra sina åk i skateparken. Varje åkare får två åk och det bästa åket räknas. Domarna tittar bland annat på antal trick, svårighetsgrad, stil, fart och kreativitet. Att klara hela sitt åk utan att ramla eller missa och samtidigt använda så mycket som möjligt av ytan kan vara avgörande för att få höga poäng.

Fakta

Att åka street på skateboard behöver inte innebära tävling. Förutom den egna utvecklingen och det sociala umgänget så är också filmning och fotografi en viktig del av street-åkningen. Stor vikt läggs vid kreativitet och nyskapande; att göra något nytt och utnyttja de hinder som finns i gatumiljön på ett kreativt sätt. Åkarna klarar sällan sina trick på första försöket när de åker street. En åkare kan ägna lång tid åt att klara av ett specifikt trick på en noga utvald plats för att få det på film. Genom filmerna kan skateboardåkarna visa upp sin åkning och de miljöer som finns kring åkningen. Filmning, klippning och ljudläggning är viktiga aspekter som skapar en helhet kring åkaren och förstärker åkarens val av trick och åkstil. På så sätt blir skateboard en mix mellan fysisk aktivitet och olika estetiska uttryck.

När åkare tävlar i street är det också viktigt med kreativitet och nyskapande men till skillnad från när åkarna filmar så går tävlingen på tid. Därför är det också viktigt att sätta sina trick direkt. Åkarna måste avgöra om det är värt att riskera att missa på ett svårare trick eller att satsa på enklare trick men potentiellt få lägre poäng. De allra bästa tävlingsåkarna har bemästrat den här balansgången samtidigt som de använder ytan på ett kreativt sätt.

Anläggningarna det tävlas i är inte standardiserade i mått. Precis som gatumiljön innebär det att varje skatepark är unik. Åkarna behöver anpassa sina specifika färdigheter och trick för att utnyttja hela ytan så bra som möjligt och sätta ihop en sammanhängande “line” genom skateparken.

Visste du att

  • Skateboard debuterade som OS-idrott i Tokyo 2020
  • Skateboard har över 85 miljoner utövare runt om i världen vilket gör skateboard till den sjätte mest utövade sporten globalt.