Ta del av Mötesplats SM-veckan!

Med idrotten i fokus, lyfts viktiga frågor för regional och nationell utveckling. Mötesplats SM-veckan är en arena för samtal,  en plats att bli inspirerad på samt få ökad kunskap inom aktuella ämnen och forskning. Mötesplats SM-veckan i Piteå erbjuder såväl riktade nätverksträffar som öppna seminarier.

Mötesplats SM-veckan är en del av SM-veckan i Piteå, 23–28 mars 2022 och arrangeras i samarbete mellan Riksidrottsförbundet, RF-SISU Norrbotten, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Piteå kommun.

Mötesplats SM-veckan genomförs på Pite Havsbad.

Anmälan till Mötesplats SM-veckan öppnar i januari 2022.


Onsdag 23 mars

12.00 – 16.15
Med känsla för snö

Ta del av den senaste forskningen om snö och snökvalitet, skidor och skidglid. Våra skidspår, pister, leder och isar är i ständig förändring beroende på hur många människor som nyttjar dem och för vad. De yttre förhållandena spelar en avgörande roll – att hålla anläggningar i gott skick är utmanande med ett klimat i förändring. Eftermiddagen avslutas med ett panelsamtal med forskare, anläggningsansvariga och skidutövare med lång erfarenhet.

Seminariet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, RF-SISU Norrbotten, Riksidrottsförbundet och Piteå kommun.

17.15 – 20.00
Forskning och medaljer – hur hänger det ihop?

Du får veta mer om den forskning som pågår på Luleå tekniska universitet i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och vallateamen för landslagen i skidskytte och längdskidor.
Ni får möta forskare, aktiva och landslagschefer, som även berättar om OS-upplägg och hur de ser på utfallet, och lyssna till Riksidrottsförbundets elitidrottschef om strategi 2030.

Seminariet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, RF-SISU Norrbotten, Riksidrottsförbundet och Piteå kommun.

Torsdag 24 mars

Politikerträff: Idrottsrörelsen – en viktig faktor för Norrbottens framtid och attraktivitet

En träff för regionala och lokala beslutsfattare i Norrbotten där viktiga utvecklingsfrågor med syfte att förbättra idrottsrörelsens förutsättningar i Norrbotten diskuteras.

Politikerträffen är ett samarbete mellan RF-SISU Norrbotten, Riksidrottsförbundet, Region Norrbotten och Piteå kommun.

Fredag 25 mars

Nätverksträff: Regionala evenemangsnätverket

En träff som i första hand riktar sig till dig som arbetar med olika typer av evenemang (kultur, näringsliv eller idrott) ur ett strategiskt perspektiv. Syftet med nätverket är att stärka relationerna mellan aktörer i länet och utbyta erfarenheter mellan varandra.

Nätverket har startat på initiativ av RF-SISU Norrbotten som ingår i arbetsgruppen tillsammans med Luleå och Piteå kommuner samt Region Norrbotten.