Ansökan idrott: SM-veckan sommar 2025 i Norrköping

Ansökan är öppen 22 januari – 16 februari 2024

Ansök här >>

SM-veckan sommar i Norrköping kommer att genomföras 25 juni – 1 juli 2025


Beslutsprocess och besked

När vi fått in er ansökan får ni tillgång till den teknisk specifikationen (SM-veckans administrativa system). Den är en del av ansökan och därmed ett viktigt underlag för den kommande urvalsprocessen.

Del 1 i den tekniska specifikationen ska vara ifylld senast den 23 februari 2024.

Projektgruppen (som består av RF, SVT och värdstaden) kommer under perioden 29 april – 15 maj 2024 att gå igenom ansökningarna och målet är att senast vecka 25, 2024 kunna ge samtliga SF besked om vilka idrotter som kommer att erbjudas delta på SM-veckan sommar 2025.

Som en del i urvalsprocessen ska SF tillsammans med den lokala föreningen/arrangör besöka värdstaden för att kartlägga förutsättningar och behov samt eventuellt titta på och godkänna föreslagna arenor. Ett möte med representanter från kommunen ska ha genomförts mellan den 26 februari– 26 april 2024.
Separat inbjudan till detta kommer från lokala organisationen i Norrköping.

Kriterier för ansökan

Kriterierna används i processen för att besluta om idrotter för respektive SM-vecka. Alla kriterier är viktiga och betydande i arbetet framåt. Vi har inte rangordnat kriterierna.

Styrande kriterier

 • Att SM-tävlingen är en sanktionerad mästerskapstävling för seniorer.
 • Att förbundet säkerställer att ansökningshandlingar, och all information inför veckan, är korrekta och följer deadlines. Detta görs i SM-veckans administrativa system, så kallad teknisk specifikation.
 • Förbundet förbinder sig att fullfölja sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan enligt avtal. Detta gäller såväl SF-avtalet som det lokala arrangörsavtalet med kommunen. Exempel på åtaganden är att följa SM-veckans aktuella tidplan och de deadlines som har kommunicerats, att utse de funktioner som förväntas samt att närvara på evenemangets obligatoriska träffar.
 • Förbund som tidigare deltagit på SM-veckan måste ha skött sina åtaganden inom ramen för konceptet SM-veckan.
 • Att förbundet godkänner och följer RF:s rättighets- och partnerstruktur för evenemanget.
 • Att deltagande idrotter samarbetar med andra idrotter och förbund, vilket är en förutsättning för en medverkan i evenemanget SM-veckan.
 • Att kostnaderna för respektive idrottsarrangemang är ekonomiskt försvarbara.
 • Att förbundet säkerställer att arrangörsorganisationen är stabil samt har en fungerande dialog med arrangerande förening.
 • Att SM-tävlingen har en hög status med ett konkurrenskraftigt startfält där stjärnor/yppersta elit deltar.
 • Att förbundet visar flexibilitet vad det gäller tävlingsarena samt tävlingsdagar- och tider.

Vägledande kriterier

 • De idrotter som kan genomföras på de prioriterade evenemangsområdena har företräde och kommer att prioriteras.
 • Att förbundet bidrar till SM-veckans vision och mål, finns att läsa på smveckan.se
 • Vi ser gärna att ni integrerar para-klasser i ert SM-program.

För information

Gällande tv-sändningarna gör SVT en samlad journalistisk bedömning vid planering av sitt sändningsschema.
SVT har också ett så kallat wildcard, vilket innebär att de ges möjligheten att ta in en idrott som de önskar se på programmet om rätt förutsättningar finns. Det kan även vara en idrott som inte har ansökt om ett deltagande. För varje specifik SM-vecka finns det en framtagen deadline för detta wildcard.

SM-veckans styrgrupp har också rätten att besluta om att ta in idrotter som inte har ansökt om ett deltagande om behov finns för att säkra samt stärka upp utvalda evenemangs-och tävlingsområden med ett attraktivt tävlingsprogram, höja den idrottsliga kvalitén på evenemanget samt för att uppfylla SM-veckans mål och vision.

Specifikt för Norrköping

 • Urvalet av idrotter kommer prioriteras utifrån ett jämställt deltagande sett till kön.
 • Förbund som har eller är på väg att starta en medlemsförening i Norrköping kommun prioriteras.
 • De förbund och föreningar som aktivt vill vara med och bidra till att inspirera och möjliggöra för fler barn och ungdomar i Norrköping att nå rekommendationerna för fysisk aktivitet kommer att prioriteras.

Tilltänkta huvudevenemangsområdena i Norrköping

Centralbadet inklusive Sporthallen

Centralbadet i Norrköping har en 50 m utomhusbassäng med 8 banor samt en 25 m inomhusbassäng med 8 banor. Granne med Centralbadet ligger Sporthallen, en idrottshall 35 x 20 m med en läktarkapacitet för ca 200 personer. Sporthallen är under renovering som kommer vara klar till sommaren 2025.

Tyska Torget – Motala Ström

På Tyska torget planerar vi att bygga upp tillfälliga arenor likt det som gjordes under Norrköpings senaste SM-vecka 2016. I Strömmen, nedanför Saltängsbron, kommer förutsättningar för SM-tävlingar i olika vattensporter att möjliggöras.

Motorstadion Kråkvilan

På motorstadion Kråkvilan hoppas vi skapa bra möjligheter för de motorsporter som är intresserad av att delta.
Läs mer om Kråkvilan här

Idrotter som kan genomföras på ovan evenemangsområden har företräde men även idrotter som inte kan genomföras på utvalda evenemangsområden kan väljas in i tävlingsprogrammet av andra strategiska skäl. De genomförs då på så kallade satellitarenor.


Ansökan är öppen 22 januari – 16 februari 2024

Ansök här >>

SM-veckan sommar i Norrköping kommer att genomföras 25 juni – 1 juli 2025

________________________________________

Kontakt

Frågor kring er anmälan
Sofia Svegander, projektkoordinator
[email protected]
08-699 62 12

Frågor kring SM-veckan i Norrköping
Ellinor Stuhrmann, lokal projektledare
[email protected]
011-15 50 32

Allmänna frågor kring SM-veckan
Christian Bergström, projektledare RF
[email protected]
08-699 62 03