SM-veckan i Linköping ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart evenemang. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till SM-veckan och kunna delta och besöka utifrån sina förutsättningar. Vi vill inspirera till livslångt och jämställt idrottande som bidrar till god hälsa. Det är tillsammans som vi kan skapa ett evenemang som både människor och miljön mår bra av! SM-veckan i Linköpings fokusområden är jämställdhet, hållbarhet och aktiv hela livet. För att skapa ett hållbart evenemang behöver vi din hjälp.

Jämställdhet

För oss betyder det att SM-veckan i Linköping ska vara den mest jämställda SM-veckan hittills. Många idrotter ansöker om att vara med under SM-veckan och i urvalet har ett av kriterierna som vägt tungt varit jämställdhet. Vi hoppades kunna nå 50/50 fördelning när det gäller antal herr- och damdeltagare. Det har vi inte gjort men 60/40 vilket är den mest jämställda fördelningen hittills. Förutom det vill vi att alla idrottare och besökare, oavsett kön, ska känna sig välkomna och kunna delta på lika villkor. Vi är också glada över att programmet för Mötesplatsen har stort fokus på jämställd idrott i sitt program.

Ett hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang för oss är att vi tar hänsyn till miljön med så liten negativ påverkan som möjligt. De flesta av idrotterna, samt SM-festen och Mötesplats SM-veckan genomförs inom gångavstånd från varandra. Det möjliggör att besökare, deltagare och personal kan gå eller cykla mellan de flesta platser. Vi uppmuntrar också till att åka kollektivt till och i Linköping och vi levererar luncher med lådcykel dit det går. Vi prioriterar digital kommunikation framför tryckt material och försöker hitta lösningar för återbruk och återvinning. Ett hållbart evenemang för oss är också att arbeta för att skapa tillgänglighet för alla besökare. På alla evenemangsplatser finns exempelvis avsedda platser för rullstolsburna besökare och under lördagen på SM-festen teckenspråkstolkas scenprogrammet dagtid.

Aktiv hela livet

Aktiv hela livet är Linköpings idrottspolitiska program och är ett av huvudsyftena till varför Linköpings kommun arrangerar SM-veckan. Tillsammans med lokala idrottsföreningar och specialidrottsförbund inspireras fler människor till ett aktivt liv. På Barnens SM-vecka i Trädgårdsföreningen och på prova-på-aktiviteter på andra evenemangsplatser finns många möjligheter att testa olika idrotter. Kanske hittar du en ny favoritidrott!


 

Tips till besökare

♥ Ladda ner SM-veckans app – Där finns program, resultat, info om idrotterna och mycket mer.
♥ Ta med egen vattenflaska! Vi bjuder på vatten på vattenstationer på alla evenemangsplatser.
♥ Ser du någon som mår dåligt eller beter sig illa – kontakta en värd på plats.
♥ Med trevligt bemötande mot varandra bidrar vi till en trevligare upplevelse för alla.
♥ Visa hänsyn för miljön. Det finns gott om papperskorgar, släng ditt skräp där.
♥ Du som kan – Gå, rulla, cykla eller åk kollektivt till SM-veckan. Då lämnar du plats åt den som
behöver ta bilen.
♥ På många platser finns läktare. Om det är fullt och du ser någon som ser ut att behöva sitta,
lämna gärna plats åt den.
♥ Om du har barn, se till att barnet har telefonnummer till dig om ni kommer ifrån varandra,
och bestäm en mötesplats om det skulle hända.
♥ Njut av stämningen och upplevelsen!

Vad du som besökare kan förvänta dig när det gäller tillgänglighet på SM-veckan?

♥ På alla evenemangsplatser finns avsedd plats för dig som är rullstolsburen.
♥ Evenemanget är menssäkrat, vilket innebär att det finns mensskydd på de flesta av
evenemangets toaletter för dig som behöver.
♥ På flera platser finns toaletter, även tillgänglighetsanpassade. Läs här om tillgången på
respektive arena.  (extern länk)

♥ På den här sidan kan du läsa om tillgängligheten på respektive arena (extern länk)
♥ På den här sida finns kort info på flera språk, om SM-veckan (extern länk)
♥ Om du har frågor inför ditt besök om tillgänglighet, kontakta respektive arena eller SM-
veckans kansli på 013-190 00 05 eller [email protected].
♥ Om du har frågor eller behöver hjälp med något under ditt besök, kontakta någon av
värdarna eller funktionärerna på plats.
♥ På lördagen den 2 juli, under SM-festen teckenspråkstolkas scenprogrammet dagtid av Tommy Aldergrim.


Insatser under SM-veckan

Nedan hittar du några exempel på de insatser vi gör under SM-veckan i Linköping för att skapa ett hållbart evenemang.

Släng och sortera ditt skräp

Många människor på ett evenemang betyder ofta att det blir mycket skräp. Det ska vara lätt att göra rätt, därför ställer vi under veckan ut extra mycket sopkärl så att du ska ha nära till att kasta ditt skräp. På alla evenemangsarenor finns också en eller flera stationer där du kan sortera ditt skräp i pant, plast och restavfall. På Stora torget, vid Kinda kanal och på SM-festen i Trädgårdsföreningen finns Ren Stads och Tekniska verkens tält där du kan sortera ditt skräp i flera fraktioner. I Trädgårdsföreningen finns också PantaMera där du kan panta dina flaskor och burkar.

Hjälp oss att hålla rent och sortera ditt skräp!

Transporter

Evenemang innebär också alltid transporter, för att bygga upp, skapa tillfälliga arenor och för att deltagare och besökare ska kunna ta sig till evenemanget. Men det finns mer eller mindre hållbara sätt att transportera både sig själv och saker. Personal tar sig i första hand mellan arenorna på cykel eller till fots där det är möjligt. Mat körs i första hand ut med lådcyklar. Vi uppmuntrar besökare och deltagare att ta sig till och mellan tävlingarna till fots, med cykel eller kollektivt med Östgötatrafikens bussar som körs på el eller biogas.

Menssäkring

SM-veckan 2022 i Linköping kommer att vara menssäkrad. Det innebär att toaletter på alla tävlingsarenor kommer att ha bindor och tamponger som deltagare och besökare kan ta vid behov. Detta görs tillsammans med företaget Menssäkrad och vi tycker att mensskydd ska vara lika självklart som toalettpapper på toaletter, för ett jämställt evenemang för deltagare och besökare. Läs mer här  (extern länk)

Vattenstationer

Vattenflaskor åker onödigt långt och kräver onödig produktion av plastflaskor som innebär transporter när det finns fint och gott vatten i våra vattenkranar. På alla evenemangsplatser finns det därför möjlighet att fylla på din vattenflaska, antingen i befintliga vattenkranar eller i tillfälligt utställda vattenstationer. Så ta med din egen vattenflaska och fyll på i en kran!

Vegetarisk och närproducerad matservering

I köket på Linköping Konsert & Kongress kommer det att lagas och serveras mat till idrottsutövare, funktionärer, personal och besökare. Konsert & Kongress är en Svanenmärkt anläggning och maten som serveras är vegetarisk eller närproducerad. Även matförsäljare ute på evenemangsplatser uppmuntrar vi till att servera vegetarisk och närproducerad mat.

Återbruk av sand, bryggor och skyltar

På Borggården kommer det att behövas många kubik sand när den ska omvandlas till en sandplan för beachhandboll och beach soccer. När SM-veckan är slut kommer sanden att köras ut till lekplatser, skolor och andra platser som behöver mer sand där den får leva vidare för att fortsätta glädja människor i ett aktivt liv.

När kajen längs delar av Kinda kanal renoverades under det senaste året byggdes en lång gångbrygga att gå på under tiden. De här bryggorna har sparats och kommer att användas under SM-veckan vid vattenidrotterna i Kinda kanal.

Det krävs tillfälliga skyltar för vägvisning, flaggor och annat tryckt material under SM-veckan. I den utsträckning det går sparas materialet och skickas vidare till nästa års SM-vecka.